EMS INNLINE PRO

ЕМС уред

Безжичен. Достапен во мобилна и статична верзија. Можност за симултан тренинг на 6 лица. Можност за создавање на сопствена конфигурација која е најдобра за Вашиот бизнис.

Безжичниот групен тренинг овозможува повеќе клиенти на тренинг во еден термин, а притоа и понатаму да има индивидуално внимание и план за тренингот за секој клиент одделно. Остварете поголем приход, заштедете ги трошоците и поефикасно искористете го своето време.

Групно тренирање со еден уред

Innline PRO уредот креиран е така да им овозможи на сопствениците на студијата да ги планираат тренинзите по желба.

Кога имате Innline PRO уред во своето студио одбирате колку клиенти ќе тренирате. Зошто да тренирате само еден, кога можете истовремено да тренирате и до 6 клиенти и така да го зголемите својот приход. 

Личен тренер, безжичен групен тренинг, тренинг во затворено или на отворено – Innline PRO е единствен ЕМС уред способен да ги испрати сите замислени тренинзи.

Создадете сопствена конфигурација најдобра за Вашиот бизнис

 
 • 21,5 инчен монитор
 • можност за безжичен тренинг за максимум 6 лица
 • 3 видови на импулс: биполарни, позитивен, негативен
 • импулс до 125 Hz
 • дефинирање на индивидуална тренинг програма
 • унисекс одело и пододело достапни во голрмини: xxxs, xxs, xs, s, m, l, xl, xxl

Што се може INNLINE PRO уредот?

Најнова технологија 

Нудиме иновативен, модерен ЕМС систем, постојано се развиваме и имплементираме нови решенија.
Бизнис know-how 

Ви помагаме да го развиете Вашиот бизнис за да Ви овозможиме најбрз поврат на вложените средства.
Флексибилни услуги 

Ви предлагаме опрема со конфигурација прилагодена на Вашиот бизнис. Ги оптимализираме оделата и софтверот.
Европско производство

Нашите производи во 100% се создадени во Европа. Го контролираме процесот на производство на секоја етапа.
Наиниски трошоци за експлоатација

Ви гарантираме производ и поддршка по најдобри услови на пазарот.
Стабилен бизнис

Имаме знаење и искуство стекнато од повеќегодишната пракса во фитнес бизнисот.

Гаранција за сите уреди

Само ЕМС уредите и опремата купени од Maxifitm дистрибутерите подлежат на гаранција!

Maxifitm за сите уреди обезбедува до 2 години гаранција. Пододелата и батериите – не подлежат на гаранција. Потребната поправка ќе се изврши во најбрз можен рок. 

Употребата на не оригинални продукти доведува до губење на гаранцијата.
Maxifitm не е одговорен за било каква штета за време на транспортот. 
Можните оштетувања се на товар на испраќачот.
 
EMS INNLINE PT

Професионален и економичен

Безжичен.
Мобилен.
Можност за симултан тренинг на едно или две лица. Можност за создавање на сопствена конфигурација која е најдобра за важиот бизнис.

 

Совршен за индивидуален тренинг

Успехот на EMS Innline PT уредот се должи на фактот дека е едноставен за користење, нуди разновидни функции и се фокусира на овозможување на единствено искуство на ЕМС тренингот.

Неговата мобилност и безжичност овозможуваат тренинзи на сите локации во затворени простори или на отворено.
 

Создадете сопствена конфигурација најдобра за Вашиот бизнис

 • 9,7 инчен монитор
 • можност за безжичен тренинг за максимум 2 лица
 • биполарен пулс
 • импулс до 100 Hz
 • дефинирање на индивидуална тренинг програм
 • унисекс одело и пододело достапни во голрмини: xxxs, xxs, xs, s, m, l, xl, xxl

Што се може Innline PT?

ЕМС тренинг без кабел

EMS Innline PT овозможува тренинг без кабелски приклучоци за најмногу 2 лица.
Перонален тренинг програм

EMS Innline PT уредот овозможува програми за тренинг на телото, кардио и релаксирачка програма со можност за рачно креирање сосема прилагоден тренинг.
Видео тренинг програм

Вградениот програм Видео тренинг овозможува вежбите да се изведуваат на правилен начин без потреба тренерот да вежба со клиентот.

Гаранција за сите уреди

Само ЕМС уредите и опремата купени од Maxifitm дистрибутерите подлежат на гаранција!

Maxifitm за сите уреди обезбедува до 2 години гаранција. Пододелата и батериите – не подлежат на гаранција. Потребната поправка ќе се изврши во најбрз можен рок. 

Употребата на не оригинални продукти доведува до губење на гаранцијата.
Maxifitm не е одговорен за било каква штета за време на транспортот. 
Можните оштетувања се на товар на испраќачот.
EMS INNLINE PRO FULL

За потполн бизнис ефект

Безжичен.
Мобилен.
Составен од два уреда PRO и PT.
Достапен во мобилна и статична верзија. Можност за симултан тренинг на 6 лица. Можност за создавање на сопствена конфигурација најдобра за важиот бизнис.

Совршен за индивидуални и групни тренинзи

Innline PRO уредот креиран е така да им овозможи на сопствениците на студијата да ги планираат тренинзите по желба.
Кога имате Innline PRO уред во своето студио одбирате колку клиенти ќе тренирате. Зошто да тренирате само еден, кога можете истовремено да тренирате и до 6 клиенти и така да го зголемите својот приход. 
тренинзи.

Со мобилноста и безжичноста EMS Innline PT уредот се овозможуваат тренинзи на сите локации во затворени простори или на отворено.

Создадете конфигурација најдобра за Вашиот бизнис

 • 21,5 инчен монитор и 9,7 инчен монитор
 • можност за безжичен тренинг за максимум 6 лица
 • 3 видови на импулс: биполарни, позитивен, негативен
 • импулс до 100 Hz и 125 Hz
 • дефинирање на индивидуална тренинг програма
 • унисекс одело и пододело достапни во голрмини: xxxs, xxs, xs, s, m, l, xl, xxl